Serwis

W zakresie przeglądów gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych jak i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, serwisujemy:

 1. Klimatyzatory typu Split i Multisplit
 2. Urządzenia systemów VRF i VRV
 3. Urządzenia systemów wody lodowej
 4. Centrale wentylacyjne wraz z wymianą filtrów
 5. Rekuperatory
 6. Szafy klimatyzacji precyzyjnej
 7. Nawilżacze

Zakres czynności przeglądu konserwacyjnego urządzenia klimatyzacyjnego obejmuje:

 1. Czyszczenie, mycie, dezynfekcja i odgrzybianie jednostki wewnętrznej, zewnętrznej oraz wszystkich podzespołów urządzenia klimatyzacyjnego z zastosowaniem środków dopuszczonych do stosowania w systemach klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.
 2. Czyszczenie, a w razie potrzeby wymiana filtrów w jednostkach wewnętrznych.
 3. Usunięcie luzów występujących w mocowaniu jednostki wewnętrznej, zewnętrznej oraz wszystkich ich podzespołów.
 4. Przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania, sprawdzenie zacisków elektrycznych, pomiar prądu pobieranego przez sprężarkę oraz napięcia zasilającego.
 5. Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego w instalacji.
 6. Pomiary temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz ciśnienia ssania i tłoczenia.
 7. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej instalacji chłodniczej.
 8. Sprawdzenie stanu zaworu serwisowego (wentylka) w jednostce zewnętrznej i w razie konieczności jego wymiana.
 9. Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny - w razie konieczności jej udrożnienie.
 10. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń sterowniczych: sterowników bezprzewodowych oraz sterowników ściennych.
 11. Sprawdzenie stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych.
 12. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia stwierdzonych w trakcie przeglądu konserwacyjnego, wykonanego zgodnie z instrukcją producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami.
 13. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz ewentualna jej regulacja.

Kontakt Serwis
tel./fax: (012) 686 01 54